Ενημέρωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟ

Αισθανόμαστε την ανάγκη αφενός μεν να ζητήσουμε συγγνώμη για την ταλαιπωρία που υφίστανται οι πολίτες της Νέας Αγχιάλου και των παραλιακών οικισμών από τις επανειλημμένες διακοπές υδροδότησης, αφετέρου δε να παράσχουμε εξηγήσεις για τις αιτίες του φαινόμενου, για το οποίο η υπηρεσία έχει ελάχιστη ευθύνη.

Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκαν εδώ και τέσσερις μήνες περίπου, συχνές βλάβες σε κύριο αγωγό ο οποίος τροφοδοτεί το ανατολικό τμήμα της Νέας Αγχιάλου και τους παραλιακούς οικισμούς. Παρότι προχωρήσαμε στην αντικατάσταση τμήματος του αγωγού στο σημείο όπου κατ επανάληψη εμφανίζονταν βλάβες, το φαινόμενο μεταφέρθηκε σε άλλο σημείο. Οι βλάβες του αγωγού οφείλονται στην ποιότητα του υλικού του αγωγού, στην εσφαλμένη όδευση και στην ελλειμματική προστασία του αγωγού με αντιπληγματικές δικλείδες και βαλβίδες εξαερισμού. Η ελλειμματική προστασία οδηγεί στην εμφάνιση υπερπιέσεων σε διάφορα σημεία του αγωγού με τυχαία διασπορά και αποτέλεσμα την θραύση. Το πρόβλημα απαιτεί την πλήρη αντικατάσταση του αγωγού συνολικού μήκους 10 χιλιομέτρων. Το τεχνικό αυτό αντικείμενο έχει ενταχθεί στο προς χρηματοδότηση έργο της υπηρεσίας, μαζί με την συνολική αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου της Νέας Αγχιάλου και αναμένεται ή ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ 2021-2027. Δυστυχώς μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου, θα συνεχίσουν (ελπίζουμε μειούμενες) οι βλάβες και τα προβλήματα στην υδροδότηση. Τα συνεργεία της υπηρεσίας καταβάλλουν και θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια στο πλαίσιο του ανθρωπίνως και τεχνικώς δυνατού για την μείωση των επιπτώσεων και της ταλαιπωρίας των πολιτών.