Ενημέρωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ(ΕΕΛ) 1/9/2021

Με απόλυτη επιτυχία υλοποιήθηκαν οι ανά 4ετία πραγματοποιούμενες, διαδικασίες επαναξιολόγησης του χημικού εργαστηρίου δοκιμών των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων της ΔΕΥΑΜΒ από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), με αποτέλεσμα την διατήρηση του πιστοποιητικού διαπίστευσης κατά ISO 17025:2017, ενισχύοντας έτσι την αξιοπιστία και την αντικειμενικότητα των εργασιών του εργαστηρίου.