Ενημέρωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ – 03/02/23

Ενημερώνουμε ότι εξελίσσεται κανονικά το πρόγραμμα διακοπών υδροδότησης στις
παροχές των καταναλωτών οι οποίοι έχουν δύο ανεξόφλητους λογαριασμούς ή έχουν
παραβιάσει τον διακανονισμό της οφειλής τους με  καθυστέρηση εξόφλησης δύο
δόσεων