Ενημέρωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 24/09/2021

Οι Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων της ΔΕΥΑΜΒ και ιδιαίτερα με την επιλογή της εξέλιξής τους σε κέντρο επεξεργασίας λυμάτων μιας ευρύτερης περιοχής, καθώς επεξεργάζονται τα λύματα του Δήμου Βόλου όπως αυτός διαμορφώθηκε με τον Καλλικράτη αλλά και τα λύματα του Βελεστίνου καθώς επίσης τα βιομηχανικά απόβλητα των δυο βιομηχανικών περιοχών, είναι μια ασφαλής ασπίδα προστασίας του Παγασητικού, επιδρώντας θετικά στο σύνολο σχεδόν των δραστηριοτήτων της πόλης.