Ενημέρωση

ΔΙΑΚΟΠΗ ΝΕΡΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω σοβαρής βλάβης στην οδό Λάζου, διακόπτεται η υδροδότηση στην περιοχή «Μπουρμπουλήθρα», έως τη πλήρη αποκατάσταση της.