Ενημέρωση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι την Tρίτη 20/9/2022, στα πλαίσια εργασιών ενεργοποίησης του νέου δικτύου ύδρευσης, θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης στη Ν. Ιωνία και συγκεκριμένα στη περιοχή που περικλείεται απ’ τις οδούς Σινώπης, Ταξιαρχών, Παρασκευοπούλου και Καραμπατζάκη απ’ τις 8:00 έως το πέρας των εργασιών.