Ενημέρωση

ΔΙΑΚΟΠΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΣΤΙΣ 19/10/22

Σας ενημερώνουμε ότι κατά την διάρκεια των εργασιών αντικατάστασης του παλαιού
δικτύου ύδρευσης, προέκυψε βλάβη σε αγωγό η αποκατάσταση της οποίας απαιτεί τη
διακοπή υδροδότησης στη περιοχή της Πλατείας Ελευθερίας.
Τα συνεργεία της υπηρεσίας βρίσκονται ήδη στο σημείο της βλάβης και επιχειρούν
για τη ταχύτερη αποκατάστασή της, η οποία εκτιμάται να ολοκληρωθεί στις επόμενες
τρεις ώρες.