Ενημέρωση

ΔΙΑΚΟΠΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΡΙΑ – 04/04/2023

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω αιφνίδιας βλάβης σε αγωγό του δικτύου διακόπτεται η
υδροδότηση στην Αγριά και συγκεκριμένα από την περιοχή του γηπέδου έως τα
«Αστέρια» Αγριάς, έως τις πρώτες μεσημβρινές ώρες.