Ενημέρωση

ΔΙΑΚΟΠΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΑΛΥΚΩΝ- 26/04/2023

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω βλάβης που προκάλεσε ιδιώτης εργολάβος σε αγωγό του
δικτύου στη περιοχή των Αλυκών διακόπτεται η υδρόδότηση σε ευρύ τμήμα της εν
λόγω περιοχής έως τις 16:00.