Ενημέρωση

«Διατάξεις Ελέγχου Αντλιοστασίων Ύδρευσης», προϋπολογισμού 61.380,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.