Ενημέρωση

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ & ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ ΩΣ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ‘ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΡΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ Δ. ΒΟΛΟΥ’(Α’ ΦΑΣΗ) (186675)