Ενημέρωση

EKTAKTΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΚΗΠΙΑ ΑΝΑΚΑΣΙΑΣ» 7/6/23

Σας ενημερώνουμε ότι η χαμηλή ροή που παρατηρήθηκε στο δίκτυο της
περιοχής «Κήπια Ανακασιάς» κατά τις νυχτερινές ώρες της Τρίτης 6/6,
οφείλονταν σε βλάβη κεντρικού αγωγού του δικτύου.
Συνεργεία της υπηρεσίας βρίσκονται στο σημείο της βλάβης και επιχειρούν για τη ταχύτερη αποκατάστασή της κατά τη διάρκεια της οποίας θα διακόψουν την υδροδότηση στην εν λόγω περιοχή έως τις 12.00 το μεσημέρι.