Ενημέρωση

EKTAKTΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ 12/6/23

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω βλάβης σε κεντρικό αγωγό του δικτύου στη περιοχή της Αγριάς, διακόπτεται η υδροδότηση σε τμήμα της εν λόγω περιοχής, έως τις 13:00.