Ενημέρωση

ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΛΥΜΕΡΗ-ΠΕΡΑΙΒΟΥ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΑΣ-ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 31/1/2022

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω αναγκαίων εργασιών του έργου αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης υπάρχουν διακοπές υδροδότησης στη περιοχή Πολυμέρη- Περραιβού και Γαλλίας-Μαυροκορδάτου. Ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών κυμαίνεται στις τρεις ώρες περίπου.