Ενημέρωση

«Εργαστηριακός έλεγχος ποιότητας πόσιμου νερού και παρακολούθησης ραδιενέργειας των Δημοτικών Ενοτήτων του ενιαίου Δήμου Βόλου», προϋπολογισμού 46.160,00€, πλέον ΦΠΑ.