Ενημέρωση

Παροχή υπηρεσίας «Παραγωγή, διαχείριση και επίδοση λογαριασμών της ΔΕΥΑΜΒ» Προϋπολογισμού 356.250,00€ πλέον ΦΠΑ.