Ενημέρωση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ 4/8/2022

Σας ενημερώνουμε ότι Πέμπτη 4/8/2022 θα σημειωθούν διακοπές
υδροδότησης καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, στις περιοχές
Πορταριάς, Άλλης Μεριάς, Κατηχωρίου και Σταγιατών, λόγω
εργασιών επισκευής κεντρικού τροφοδοτικού αγωγού.