Ενημέρωση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΞΥ Α ΚΑΙ Β ΒΙΠΕ 16/08/2023

Σας ενημερώνουμε ότι τη Παρασκευή 18/8/2023 θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης στη περιοχή μεταξύ των Α και Β ΒΙΠΕ από τις 8:00 έως τις 12:30.