Ενημέρωση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ ΣΤΙΣ 29/5/2023

Σας ενημερώνουμε ότι την Δευτέρα 29/5/2023 θα πραγματοποιηθεί διακοπή
υδροδότησης στην περιοχή της Άλλης Μεριάς και συγκεκριμένα σε παροχές
καταναλωτών που υδρεύονται από τις δεξαμενές «Στέλλου» και «Αγ.Αποστόλων»
από τις 9:00 έως τις 17:00 λόγω εργασιών στις εν λόγω δεξαμενές.