Ενημέρωση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗ Β'ΒΙΠΕ 23/9/2022

Λόγω νέας βλάβης του αγωγού, στον οποίο ήδη εκτελούνται εργασίες αντικατάστασης, διακόπτεται η υδροδότηση της Β΄ΒΙΠΕ, μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης. Καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την ταχύτερη αποκατάσταση της υδροδότησης. Ανάλογα με την εξέλιξη των εργασιών θα επανέλθουμε με νεότερη ανακοίνωση.