Ενημέρωση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΙΣ 15/12/2022

Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 15/12/2022, στα πλαίσια εργασιών συντήρησης,
κατασκευής και αποκατάστασης αγωγού ύδρευσης, θα σημειωθεί διακοπή
υδροδότησης σε τμήμα της περιοχής των Μελισσιατίκων και του οικισμού
«Καρουφλάδικα» απ’ τις 9:00 έως τις 17:00