Ενημέρωση

«Προμήθεια 9.000kgr Αντικαθαλωτικού για τις ανάγκες των μονάδων αντίστροφης όσμωσης» προϋπολογισμού 49.500,00€, πλέον ΦΠΑ.