Ενημέρωση

«Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας του προσωπικού της ΔΕΥΑΜΒ για το έτος 2022», προϋπολογισμού 49.000,00€, πλέον ΦΠΑ.