Ενημέρωση

Προμήθεια «Σελλών ταχείας επισκευής» προϋπολογισμού 34.600,00€, πλέον ΦΠΑ.