Ενημέρωση

«Προμήθεια 1.000.000 κιλών κροκιδωτικών υλικών σιδήρου», προϋπολογισμού 250.000,00€, πλέον ΦΠΑ.