Ενημέρωση

Προμήθεια «Χυτοσιδηρών υλικών ύδρευσης και σελλών ταχείας επισκευής» προϋπολογισμού 301.432,60€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.