Ενημέρωση

«Υπηρεσίες Συντήρησης Γεωτρήσεων ΔΕΥΑΜΒ», προϋπολογισμού 136.199,00€, πλέον ΦΠΑ.