Ενημέρωση

«Υπηρεσίες Συντήρησης Γεωτρήσεων ΔΕΥΑΜΒ», προϋπολογισμού 148.935,00 € πλέον ΦΠΑ.