Ν
 

Πράξεις με Συγχρηματοδότηση από την Ε.Ε.

Προγραμματισμός δράσεων


ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ
ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ


ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ
ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΕΣΚΛΟ-ΔΙΜΗΝΙ


ΑΙΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ


ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

-.-.-.-.-


 

 

-.-.-.-.-

Συντήρηση και θέση σε λειτουργία της μονάδας απολύμανσης με υπεριώδη ακτινοβολία στις ΕΕΛ, προϋπολογισμού 24.000,00, πλέον ΦΠΑ

Προμήθεια αναλώσιμων υλικών Χημικού Εργαστηρίου προϋπολογισμού 13.500,00 πλέον ΦΠΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Προϋπολογισμού 80.000,00 πλέον ΦΠΑ

Παροχή υπηρεσιών ανυψωτικών και Μηχανημάτων Έργου για τις ανάγκες συντήρησης των ΕΕΛ προϋπολογισμού 23.650,00 , πλέον ΦΠΑ

Υπηρεσίες καθαρισμού και ελέγχου δεξαμενών επεξεργασίας λυμάτων των ΕΕΛ και Α/Σ αποχέτευσης, προϋπολογισμού 38.250,00, πλέον ΦΠΑ

Συντήρηση αντλιών και αντλιών εσωτερικής ανακυκλοφορίας αντλιοστασίων  λυμάτων και επεξεργασίας της ΔΕΥΑΜΒ προϋπολογισμού 59.950,00, πλέον ΦΠΑ

 

.-.-.-.-

 

Νο58_ΕΡΓΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 88258

 

Προμήθεια ηλεκτρομειωτήρα ανάδευσης χωνευτή Νο2 των ΕΕΛ Προϋπολογισμού 35.000,00 πλέον ΦΠΑ

 

Προμήθεια ανταλλακτικών ηλεκτρομαγνητικών παροχομέτρων σταθμημέτρων και μεταδοτών πίεσης,
προϋπολογισμού 66.150,00, πλέον ΦΠΑ

 

Νο57_ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 87906

 

Προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) πυρσών καύσης βιοαερίου στις ΕΕΛ Προϋπολογισμού 55.000,00 πλέον ΦΠΑ

 

Καθαρισμός χώρων ΔΕΥΑΜΒ για ένα (1) έτος, προϋπολογισμού 32.000,00, πλέον ΦΠΑ

 

Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος απονιτροποίησης» Προϋπολογισμού 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ

 

Προμήθεια κοχλιωτής αντλίας για το Αντλιοστάσιο Ενδιάμεσης Ανύψωσης των ΕΕΛ Προϋπολογισμού 100.000,00 € πλέον ΦΠΑ

 

 

Νο56 - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ 87474

 

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΜ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΕΛ ΒΟΛΟΥ»

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ, ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ, ΙΩΛΚΟΥ, ΑΓΡΙΑΣ, ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ»

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2.000.000 κιλών κροκιδωτικών υλικών σιδήρου», προϋπολογισμού 240.000,00 πλέον ΦΠΑ

 

«Προμήθεια τριών (3) υποβρύχιων αντλιών λυμάτων» προϋπολογισμού 135.000,00, πλέον ΦΠΑ

 

«Προμήθεια ηλεκτρομειωτήρα ανάδευσης χωνευτή Νο2 των ΕΕΛ» Προϋπολογισμού 35.000,00 πλέον ΦΠΑ

 

«Καθαρισμός χώρων ΔΕΥΑΜΒ για 2 έτη», προϋπολογισμού 58.000,00, πλέον ΦΠΑ

 

«Αντιμετώπιση αναγκών παρακολούθησης των ΗΛΜ εγκαταστάσεων των ΕΕΛ της ΔΕΥΑΜΒ» προϋπολογισμού 50.000,00 πλέον ΦΠΑ

 

«Προμήθεια σωλήνων  πόσιμου νερού» προϋπολογισμού 19.440,00 πλέον ΦΠΑ

 

Προμήθεια διαφόρων τύπων μελανιών, toner, μελανοταινιών και image units " Προϋπολογισμού 37.585,00 πλέον ΦΠΑ

 

«Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού» προϋπολογισμού 33.000,00 πλέον ΦΠΑ

 

Προμήθεια τριών (3) υποβρύχιων αντλιών λυμάτων» προϋπολογισμού 115.000,00, πλέον ΦΠΑ

 

Προμήθεια πολυηλεκτρολυτών-αντιαφριστικών Προϋπολογισμού 118.960,00, πλέον ΦΠΑ

 

ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

02-04-2020 ΔΙΜΗΝΙ

 

Απόφαση προέδρου 13.3.2020 (μέτρα κορονοϊου)

 

-.-.-.-.-

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΛΑΘΡΟΥΔΡΟΛΗΨΙΑ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ

 

Αποτελέσματα διαγωνισμού ΣΟΧ.1/2020

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (ΚΟΤ Α - ΚΟΤ Β)

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 07.02.2020

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΣΤ. ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΛΑΡΙΣΗΣ -ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
2020

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ διακοπες

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΓΙΑΤΩΝ 18_09_2019

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕΣΚΛΟ 10 09 2019

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ 2 30 08 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ 28.08.2019

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ Ανω Λεχώνια

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ 100 ΔΟΣΕΙΣ

 

Τεχνικές Οδηγίες Σύνδεσης Ιδιοκτησιών με το νέο Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Αγριάς

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΔΡΟΝΟΜΕΙΣ

 

"ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗ.Μ.Ε.Δ. και ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ"

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΓΡΙΑΣ 18.05.2018

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΣΟΧ 1-2018 ΔΕΥΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ 25.09.2017

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΗ)

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΗ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Κ.Ε.Α.

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

-.-.-.-.-ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

Σύμφωνα με πρόσφατη νομοθετική διάταξη (αρ.25 Ν.4304/2014),
οι έως τις 30/9/2014 ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη ΔΕΥΑΜΒ μπορούν να ρυθμιστούν ευνοϊκά σε δόσεις. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι την 14η Νοεμβρίου 2014

κατεβάστε την (σε μορφή pdf)
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

την Υπεύθυνη δήλωση Ιδιοκτήτη

ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ-ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2019

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
2018ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
2016

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
2015

 


-.-.-.-.-

 


Για την άμεση αναφορά βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης αλλά και για να επικοινωνείσετε με την επιχείρηση χρησιμοποιείστε τα παρακάτω τηλέφωνα:

Ύδρευση:
24210 55555
Αποχέτευση:
24210
67000,
66156
Γραμματεία: 2421075127
Τηλ. Επικοινωνίας:
24210 75164


Ενημερωθείτε για τη διαδικασία εγκατάστασης μιας νέας σύνδεσης...


...το νερό είναι πηγή ζωής.
Ας μη στερέψουμε την πηγή της ζωής μας.Διαθέσιμο φωτογραφικό υλικό από τα αρχεία της ΔΕΥΑΜΒ.

Εμφανίζεται η χαρτογράφηση τμημάτων των δικτύων ύδρευσης εσωτερικού και εξωτερικού υδραγωγείου.


Χρήσιμες απαντήσεις σε προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σχεδόν καθημερινά στο τηλεφωνικό μας κέντρο.

Ίσως σας λύσουν το πρόβλημα χωρίς τη δική μας επέμβαση.


Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου (ΔΕΥΑΜΒ), ιδρύθηκε  το 1979, με σκοπό την κατασκευή, συντήρηση, λειτουργία, διοίκηση και εκμετάλλευση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων. Μέχρι τις 15/06/2011 αποτελούσε διαδημοτικού ενδιαφέροντος οργανική μονάδα, που περιλάμβανε τις οικιστικές περιοχές των Δήμων Βόλου, Ν. Ιωνίας, Αισωνίας και τις υφιστάμενες Α΄ και Β΄ Βιομηχανικές Περιοχές.
Με την εφαρμογή του Ν. 3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και την απόφαση 255/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου (ΦΕΚ 1265/16/6/11 τεύχος Β)
η συστατική πράξη της ΔΕΥΑΜΒ προσαρμόστηκε στις διατάξεις του Ν. 1069/1980, με περιοχή αρμοδιότητας τον νέο «Καλλικρατικό» Δήμο Βόλου
 

Η ΔΕΥΑΜΒ αλλάζει σελίδα με το νέο μειωμένο Οικιακό Τιμολόγιο και το νέο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο για την προστασία των ευπαθών ομάδων των καταναλατών μαςΣτη προσπάθειά της για την όσο το δυνατόν καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών
της η ΔΕΥΑΜΒ, σας παρέχει μέσα από την ιστοσελίδα της τα ποιοτικά στοιχεία ελέγχου του Νερού του δικτύου και του Αέρα για την περιοχή μας.

Ποιοτικά στοιχεία ελέγχου Νερού δικτύου

Ποιοτικά στοιχεία ελέγχου Αέρα


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΙΔΡΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΔΕΥΑ(1069)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΥΑΜΒ 2012-2014


Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου 2020

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου 2019

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου 2018

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου 2017

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου 2016

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου 2015

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου 2014

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου 2013

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου 2012

14/12/2012
"Υδροδότηση του ενιαίου Δήμου Βόλου: Υφιστάμενη Κατάσταση και προοπτικές"

WaterLogo-banner.jpg

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας
"Απο-τιμώντας το Νερό"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Αρχική Σελίδα       Ύδρευση       Αποχέτευση      Περιβάλλον       Οικονομικές Υπηρεσίες       Προγραμματισμός  
 
«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
ΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ»