Ν
 

Πράξεις με Συγχρηματοδότηση από την Ε.Ε.

Προγραμματισμός δράσεων


ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ
ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ


ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ
ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΕΣΚΛΟ-ΔΙΜΗΝΙ


ΑΙΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ


ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

-.-.-.-.-


 

 

-.-.-.-.-

Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας προσωπικού για το έτος 2021 προϋπολογισμού 40.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ

Λήψη ενδείξεων υδρομέτρων καταναλωτών της ΔΕΥΑΜΒ, προϋπολογισμού 248.480,20 ευρώ, πλέον ΦΠΑ


Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την Εκποίηση άχρηστων μεταλλικών υλικών ΔΕΥΑΜΒ

 

ΝΟ61-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - 92963

 

Προμήθεια διαφόρων τύπων μελανιών, toner, μελανοταινιών και image units Προϋπολογισμού 45.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ

 

.-.-.-.-

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 80.000,00 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

 

Αποκατάσταση βλάβης καταθλιπτικού αγωγού μεταφοράς λυμάτων, προϋπολογισμού 55.000,00, πλέον ΦΠΑ

 

ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕΥΑΜΒ

 

Υπηρεσίες Επειγουσών Επεμβάσεων Αποκατάστασης Υδροδότησης Δομής Προσφύγων (Μόζα)» προϋπολογισμού 50.000,00 πλέον ΦΠΑ

 

Προμήθεια Ανταλλακτικών Κινητήρων του Α/Σ Ενδιάμεσης Ανύψωσης των ΕΕΛ της ΔΕΥΑΜΒ Προϋπολογισμού 50.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ

 

Επέκταση Αντλιοστασίων και Διατάξεις Ελέγχου Επεξεργασίας Νερού Εγκαταστάσεων Ύδρευσης της  ΔΕΥΑΜΒ προϋπολογισμού 49.500,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ

 

Υπηρεσίες Υποστήριξης, Λειτουργίας Συστήματος Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού ΕΕΛ & Αντλιοστασίων Αποχέτευσης της ΔΕΥΑΜΒ, προϋπολογισμού 108.710,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ

 

Προμήθεια σωλήνων, προϋπολογισμού 60.039,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ

 

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου για το χρονικό διάστημα 2020- 2021, προϋπολογισμού 16.259,50 ευρώ πλέον ΦΠΑ

 

Εκσυγχρονισμός Δεξαμενής Κεφαλής Υδραγωγείου Δράκειας προϋπολογισμού 59.000,00 πλέον ΦΠΑ

 

Ένταξη  της  Δεξαμενής  Ύδρευσης  Νέα  Τσικάρι Κάτω  Λεχωνίων στην Ορθή Λειτουργία του Δικτύου Διανομής  προϋπολογισμού 55.000,00 πλέον ΦΠΑ

 

«Διαχείριση Ληξιπρόθεσμων οφειλών», προϋπολογισμού 260.000,00, πλέον ΦΠΑ

 

  Νο60 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ Δ.Ε. ΛΕΧΩΝΙΩΝ  91172

 

ΝΟ 59 - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ - ΔΥΤΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 90714

 

Υπηρεσίες καθαρισμού και ελέγχου δεξαμενών επεξεργασίας λυμάτων των ΕΕΛ και Α/Σ αποχέτευσης, προϋπολογισμού 38.250,00, πλέον ΦΠΑ - ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

Προμήθεια» ορειχάλκινων υλικών Ύδρευσης Προϋπολογισμού 30.540,00 πλέον ΦΠΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

Προμήθεια υλικών Ύδρευσης Προϋπολογισμού 128.606,50 πλέον ΦΠΑ

 

Νο 118 - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 90075

 

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ Ν.ΙΩΝΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ' 88424

 

'ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ Ν.ΙΩΝΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ - ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ' 88536

 

Νο58_ΕΡΓΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 88258

 

Νο57_ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 87906

 

Νο56 - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ 87474

 

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

 

Αποτελέσματα διαγωνισμού ΣΟΧ 2/2020

 

ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
2021

 

-.-.-.-.-

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 03.08.2020

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Ανακοίνωση Οδός Αθηνών_Αλυγαρόρεμα

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕΣΚΛΟ 14_05_2020

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΠΕΡΙ ΣΤΑΓΙΑΤΩΝ 13.05.2020

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΑΜΒ (3)

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΔΡ_ΣΤΑΓΙΑΤΩΝ ΑΡΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ 29_04_2020

 

Απόφαση προέδρου 13.3.2020 (μέτρα κορονοϊου)

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (ΚΟΤ Α - ΚΟΤ Β)

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΛΑΘΡΟΥΔΡΟΛΗΨΙΑ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
2020

 

Τεχνικές Οδηγίες Σύνδεσης Ιδιοκτησιών με το νέο Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Αγριάς

 

"ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗ.Μ.Ε.Δ. και ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ"

 

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2019

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
2018ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
2016

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
2015

 


-.-.-.-.-

 


Για την άμεση αναφορά βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης αλλά και για να επικοινωνείσετε με την επιχείρηση χρησιμοποιείστε τα παρακάτω τηλέφωνα:

Βλάβες Ύδρευσης:
24210 55555, 40959

Βλάβες Αποχέτευσης :
24210
67000,
66156
Γραμματεία : 24210 75127
Τηλ. Επικοινωνίας καταναλωτων :
24210 75115 - 75163


Ενημερωθείτε για τη διαδικασία εγκατάστασης μιας νέας σύνδεσης...


...το νερό είναι πηγή ζωής.
Ας μη στερέψουμε την πηγή της ζωής μας.Διαθέσιμο φωτογραφικό υλικό από τα αρχεία της ΔΕΥΑΜΒ.

Εμφανίζεται η χαρτογράφηση τμημάτων των δικτύων ύδρευσης εσωτερικού και εξωτερικού υδραγωγείου.


Χρήσιμες απαντήσεις σε προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σχεδόν καθημερινά στο τηλεφωνικό μας κέντρο.

Ίσως σας λύσουν το πρόβλημα χωρίς τη δική μας επέμβαση.


Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου (ΔΕΥΑΜΒ), ιδρύθηκε  το 1979, με σκοπό την κατασκευή, συντήρηση, λειτουργία, διοίκηση και εκμετάλλευση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων. Μέχρι τις 15/06/2011 αποτελούσε διαδημοτικού ενδιαφέροντος οργανική μονάδα, που περιλάμβανε τις οικιστικές περιοχές των Δήμων Βόλου, Ν. Ιωνίας, Αισωνίας και τις υφιστάμενες Α΄ και Β΄ Βιομηχανικές Περιοχές.
Με την εφαρμογή του Ν. 3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και την απόφαση 255/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου (ΦΕΚ 1265/16/6/11 τεύχος Β)
η συστατική πράξη της ΔΕΥΑΜΒ προσαρμόστηκε στις διατάξεις του Ν. 1069/1980, με περιοχή αρμοδιότητας τον νέο «Καλλικρατικό» Δήμο Βόλου
 

Η ΔΕΥΑΜΒ αλλάζει σελίδα με το νέο μειωμένο Οικιακό Τιμολόγιο και το νέο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο για την προστασία των ευπαθών ομάδων των καταναλατών μαςΣτη προσπάθειά της για την όσο το δυνατόν καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών
της η ΔΕΥΑΜΒ, σας παρέχει μέσα από την ιστοσελίδα της τα ποιοτικά στοιχεία ελέγχου του Νερού του δικτύου και του Αέρα για την περιοχή μας.

Ποιοτικά στοιχεία ελέγχου Νερού δικτύου

Ποιοτικά στοιχεία ελέγχου Αέρα


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΙΔΡΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΔΕΥΑ(1069)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΥΑΜΒ 2012-2014


Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου 2021

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου 2020

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου 2019

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου 2018

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου 2017

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου 2016

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου 2015

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου 2014

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου 2013

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου 2012

14/12/2012
"Υδροδότηση του ενιαίου Δήμου Βόλου: Υφιστάμενη Κατάσταση και προοπτικές"

WaterLogo-banner.jpg

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας
"Απο-τιμώντας το Νερό"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Αρχική Σελίδα       Ύδρευση       Αποχέτευση      Περιβάλλον       Οικονομικές Υπηρεσίες       Προγραμματισμός  
 
«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
ΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ»