Ν
 

Πράξεις με Συγχρηματοδότηση από την Ε.Ε.

Προγραμματισμός δράσεων


ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ
ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ


ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ
ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΕΣΚΛΟ-ΔΙΜΗΝΙ


ΑΙΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ


ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

-.-.-.-.-


 

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ»

-.-.-.-.-

«Συντήρηση ΗΛΜ εξοπλισμού ΕΕΛ και αντλιοστασίων ακαθάρτων και ομβρίων» Προϋπολογισμού 56.500,00 πλέον ΦΠΑ

«Υπηρεσίες αποκατάστασης λειτουργικότητας δικτύων ομβρίων περιφερειακών οικισμών»  Προϋπολογισμού 35.000,00 πλέον ΦΠΑ

«Παροχή υπηρεσιών ανταπόκρισης στο πρόγραμμα novoville", προϋπολογισμού 30.000,00, πλέον ΦΠΑ

(ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

"Νο9 - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ"

«Προμήθεια εξοπλισμού και εγκατάσταση για την ανακαίνιση λεβητοστασίου κτηρίου διοίκησης ΕΕΛ» προϋπολογισμού 16.600,00 πλέον ΦΠΑ

«Προμήθεια εξοπλισμού για την Ένταξη αντλιοστασίων ακαθάρτων στο SCADA των ΕΕΛ και αναβάθμιση Κ.Ε.Λ. προϋπολογισμού 57.000,00 πλέον ΦΠΑ

«Προμήθεια εξοπλισμού και εγκατάσταση για Τηλεμετρία και  σύνδεση με το ΚΕΛ των ΕΕΛ επτά (7) αντλιοστασίων αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων
Δημοτικής  Ενότητας Βόλου». προϋπολογισμού 38.800,00 πλέον ΦΠΑ

«Προμήθεια πολυηλεκτρολυτών - αντιαφριστικών» προϋπολογισμού 59.480,00 euro πλέον ΦΠΑ

«Προμήθεια ΗΜ Εξοπλισμού για την Ορθολογική διαχείριση υδραγωγείων των Τ.Ε. Πλατανίδια & Χάνια της ΔΕΥΑΜΒ» προϋπολογισμού 60.000,00euro πλέον ΦΠΑ

«Προμήθεια δειγματοληπτών και αισθητηρίων επιπέδου ιλύος» προϋπολογισμού 42.00,00 πλέον ΦΠΑ

«Προμήθεια διαφόρων τύπων μελανιών, toner, μελανοταινιών και image units  για την κάλυψη των υπηρεσιών της ΔΕΥΑΜΒ» προϋπολογισμού 35.000,00 πλέον ΦΠΑ

 

«Παροχή υπηρεσιών για την άρση των δυσλειτουργιών του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης Κριθαριάς» Προϋπολογισμού 36.100,00, πλέον ΦΠΑ

«Προμήθεια Κροκιδωτικού διαλύματος αργιλικού νατρίου με περιεκτικότητα σε οξείδιο του αργιλίου 15% κατά βάρος», προϋπολογισμού 58.000,00 πλέον ΦΠΑ

«Προμήθεια 279.000 kg υποχλωριώδους νατρίου», προϋπολογισμού 59.985,00, πλέον ΦΠΑ

 

«ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ»ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 291.000,00 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

 

-.-.-.-.-

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2019

 

-.-.-.-.-

 

"ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗ.Μ.Ε.Δ. και ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ"

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 11-10-18

 

ΒΛΑΒΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ 13.9.2018

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 07.08.18

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΓΡΙΑΣ 18.05.2018

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 20.04.2018

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 13.04.2018

 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΣΟΧ 1-2018 ΔΕΥΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 19.10.2017

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018

 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ 03.10.2017

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ 25.09.2017

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΗ)

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΗ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Κ.Ε.Α.

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

-.-.-.-.-ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

Σύμφωνα με πρόσφατη νομοθετική διάταξη (αρ.25 Ν.4304/2014),
οι έως τις 30/9/2014 ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη ΔΕΥΑΜΒ μπορούν να ρυθμιστούν ευνοϊκά σε δόσεις. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι την 14η Νοεμβρίου 2014

κατεβάστε την (σε μορφή pdf)
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

την Υπεύθυνη δήλωση Ιδιοκτήτη

ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ-ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ


ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
2015


ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
2016

 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ 24 έως 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

-.-.-.-.-

 

 


Για την άμεση αναφορά βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης αλλά και για να επικοινωνείσετε με την επιχείρηση χρησιμοποιείστε τα παρακάτω τηλέφωνα:

Ύδρευση:
24210 55555
Αποχέτευση:
24210
67000,
66156
Γραμματεία: 2421075127
Τηλ. Επικοινωνίας:
24210 75164


Ενημερωθείτε για τη διαδικασία εγκατάστασης μιας νέας σύνδεσης...


...το νερό είναι πηγή ζωής.
Ας μη στερέψουμε την πηγή της ζωής μας.Διαθέσιμο φωτογραφικό υλικό από τα αρχεία της ΔΕΥΑΜΒ.

Εμφανίζεται η χαρτογράφηση τμημάτων των δικτύων ύδρευσης εσωτερικού και εξωτερικού υδραγωγείου.


Χρήσιμες απαντήσεις σε προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σχεδόν καθημερινά στο τηλεφωνικό μας κέντρο.

Ίσως σας λύσουν το πρόβλημα χωρίς τη δική μας επέμβαση.


Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου (ΔΕΥΑΜΒ), ιδρύθηκε  το 1979, με σκοπό την κατασκευή, συντήρηση, λειτουργία, διοίκηση και εκμετάλλευση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων. Μέχρι τις 15/06/2011 αποτελούσε διαδημοτικού ενδιαφέροντος οργανική μονάδα, που περιλάμβανε τις οικιστικές περιοχές των Δήμων Βόλου, Ν. Ιωνίας, Αισωνίας και τις υφιστάμενες Α΄ και Β΄ Βιομηχανικές Περιοχές.
Με την εφαρμογή του Ν. 3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και την απόφαση 255/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου (ΦΕΚ 1265/16/6/11 τεύχος Β)
η συστατική πράξη της ΔΕΥΑΜΒ προσαρμόστηκε στις διατάξεις του Ν. 1069/1980, με περιοχή αρμοδιότητας τον νέο «Καλλικρατικό» Δήμο ΒόλουΗ ΔΕΥΑΜΒ αλλάζει σελίδα με το νέο μειωμένο Οικιακό Τιμολόγιο και το νέο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο για την προστασία των ευπαθών ομάδων των καταναλατών μας


Στη προσπάθειά της για την όσο το δυνατόν καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών
της η ΔΕΥΑΜΒ, σας παρέχει μέσα από την ιστοσελίδα της τα ποιοτικά στοιχεία ελέγχου του Νερού του δικτύου και του Αέρα για την περιοχή μας.

Ποιοτικά στοιχεία ελέγχου Νερού δικτύου

Ποιοτικά στοιχεία ελέγχου Αέρα


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΙΔΡΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΔΕΥΑ(1069)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΥΑΜΒ 2012-2014


Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου 2018

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου 2017

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου 2016

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου 2015

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου 2014

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου 2013

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου 2012

14/12/2012
"Υδροδότηση του ενιαίου Δήμου Βόλου: Υφιστάμενη Κατάσταση και προοπτικές"

WaterLogo-banner.jpg

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας
"Απο-τιμώντας το Νερό"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Αρχική Σελίδα       Ύδρευση       Αποχέτευση      Περιβάλλον       Οικονομικές Υπηρεσίες       Προγραμματισμός  
 
«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
ΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ»