Ν
 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ JCB

 

-.-.-.-.-


ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ
ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ


ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ
ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΕΣΚΛΟ-ΔΙΜΗΝΙ


ΑΙΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ


ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ


-.-.-.-.-

 

ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016-2017

 


"Προμήθεια λεβήτων και καυστήρα"


«Προμήθεια διαφόρων τύπων μελανιών, toner, μελανοταινιών και image units για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της ΔΕΥΑΜΒ»


«Προμήθεια υδρομέτρων άρδευσης»

Νο43 - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

 

«Καθαρισμός των χωρων της ΔΕΥΑΜΒ», προϋπολογισμού 19.800,00 πλέον ΦΠΑ

«Προμήθεια ειδών καθαριότητας & υγιεινής», προϋπολογισμού 7.000,00 πλέον ΦΠΑ

«Χρηματαποστολές της ΔΕΥΑΜΒ », προϋπολογισμού 15.132,00 πλέον ΦΠΑ

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ», προϋπολογισμού 59.950,00 πλέον ΦΠΑ

«ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΧΩΡΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΡΟΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ», προϋπολογισμού 32.780,00 πλέον ΦΠΑ

«Συντήρηση τηλελέγχου - τηλεχειρισμού των γεωτρήσεων του δικτύου ύδρευσης, σχηματισμών περιφερειακών δεξαμενών και αποκατάσταση βλαβών στο SCADA Χατζηαργύρη»
προϋπολογισμού 59.800,00 πλέον ΦΠΑ

«Ασφάλιση των εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΜΒ», προϋπολογισμού 25.000,00

«Ασφάλιση των οχημάτων της ΔΕΥΑΜΒ», προϋπολογισμού 12.000,00

«Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου έτους 2017», προϋπολογισμού 10.403,76 πλέον ΦΠΑ

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Α4 ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ», ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 179.800,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

«Προμήθεια Αντλιών Ύδρευσης», ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 167.400,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Νο42 - ΕΡΓΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

-.-.-.-.-

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΗ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

-.-.-.-.-

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 15/1/2017 15:00

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14-1-2017 20:00

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14-1-2017 10:00

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 13-1-2017 23:00


ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
2017

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ (ΛΥΜΑΤΑ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ (ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΚΗΤΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ 100

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ 101

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ 102

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ 103

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ 104

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ 105

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ 106

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ 107

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ 108

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ 109

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ 110

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ 111

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ 112

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ 113

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ 114

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ 115

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ 116

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ 117

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ 118

 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 2-5-2017

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 8-3-2017

ΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 8-3-2017

 

-.-.-.-.-

ΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 13-2-2017

ΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 13-2-2017

ΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 9-2-2017 ΟΡΘΗ

ΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 9-2-2017

ΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 3-2-2017

ΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 23-1-2017

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

Σύμφωνα με πρόσφατη νομοθετική διάταξη (αρ.25 Ν.4304/2014),
οι έως τις 30/9/2014 ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη ΔΕΥΑΜΒ μπορούν να ρυθμιστούν ευνοϊκά σε δόσεις. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι την 14η Νοεμβρίου 2014

κατεβάστε την (σε μορφή pdf)
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

την Υπεύθυνη δήλωση Ιδιοκτήτη

ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ-ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ


ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
2015


ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
2016

Παλαιότερα Δελτία Τύπου και ανακοινώσεις 


Για την άμεση αναφορά βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης αλλά και για να επικοινωνείσετε με την επιχείρηση χρησιμοποιείστε τα παρακάτω τηλέφωνα:

Ύδρευση:
24210 55555
Αποχέτευση:
24210
67000,
66156
Γραμματεία: 2421075127
Τηλ. Επικοινωνίας:
24210 75164


Ενημερωθείτε για τη διαδικασία εγκατάστασης μιας νέας σύνδεσης...


...το νερό είναι πηγή ζωής.
Ας μη στερέψουμε την πηγή της ζωής μας.
Διαθέσιμο φωτογραφικό υλικό από τα αρχεία της ΔΕΥΑΜΒ.

Εμφανίζεται η χαρτογράφηση τμημάτων των δικτύων ύδρευσης εσωτερικού και εξωτερικού υδραγωγείου.


Χρήσιμες απαντήσεις σε προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σχεδόν καθημερινά στο τηλεφωνικό μας κέντρο.

Ίσως σας λύσουν το πρόβλημα χωρίς τη δική μας επέμβαση.


Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου (ΔΕΥΑΜΒ), ιδρύθηκε  το 1979, με σκοπό την κατασκευή, συντήρηση, λειτουργία, διοίκηση και εκμετάλλευση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων. Μέχρι τις 15/06/2011 αποτελούσε διαδημοτικού ενδιαφέροντος οργανική μονάδα, που περιλάμβανε τις οικιστικές περιοχές των Δήμων Βόλου, Ν. Ιωνίας, Αισωνίας και τις υφιστάμενες Α΄ και Β΄ Βιομηχανικές Περιοχές.
Με την εφαρμογή του Ν. 3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και την απόφαση 255/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου (ΦΕΚ 1265/16/6/11 τεύχος Β)
η συστατική πράξη της ΔΕΥΑΜΒ προσαρμόστηκε στις διατάξεις του Ν. 1069/1980, με περιοχή αρμοδιότητας τον νέο «Καλλικρατικό» Δήμο ΒόλουΗ ΔΕΥΑΜΒ αλλάζει σελίδα με το νέο μειωμένο Οικιακό Τιμολόγιο και το νέο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο για την προστασία των ευπαθών ομάδων των καταναλατών μας


Στη προσπάθειά της για την όσο το δυνατόν καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών
της η ΔΕΥΑΜΒ, σας παρέχει μέσα από την ιστοσελίδα της τα ποιοτικά στοιχεία ελέγχου του Νερού του δικτύου και του Αέρα για την περιοχή μας.

Ποιοτικά στοιχεία ελέγχου Νερού δικτύου

Ποιοτικά στοιχεία ελέγχου Αέρα


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΙΔΡΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΔΕΥΑ(1069)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΥΑΜΒ 2012-2014


Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου 2017

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου 2016

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου 2015

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου 2014

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου 2013

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου 2012

14/12/2012
"Υδροδότηση του ενιαίου Δήμου Βόλου: Υφιστάμενη Κατάσταση και προοπτικές"

WaterLogo-banner.jpg

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας
"Απο-τιμώντας το Νερό"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Αρχική Σελίδα       Ύδρευση       Αποχέτευση      Περιβάλλον       Οικονομικές Υπηρεσίες       Προγραμματισμός  
 
«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
ΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ»