Εξυπηρέτηση Πολιτών

Εξόφληση Λογαριασμών

Η ΔΕΥΑΜΒ παρέχει τις εξής δυνατότητες εξόφλησης των λογαριασμών κατανάλωσης νερού:

1. Μέσω της πλατφόρμας e-ύδωρ

2. Στα καταστήματα των ΕΛ.ΤΑ.

3. Σε εξουσιοδοτημένα σημεία στα οποία πραγματοποιουνται ηλεκτρονικές πληρωμές λογαριασμών Ο.Κ.Ω.

4. Στα γραφεία της ΔΕΥΑΜΒ
Οδός Κωνσταντά, αρ. 141

5. Στις τράπεζες
– Με πάγια εντολή (αυτόματη χρέωση τραπεζικού λογαριασμού)
– Μέσω e-banking.