Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.

Εξοικονόμηση Νερού

To νερό είναι ένα πολύτιμο στοιχείο που προσφέρεται ως δημόσιο αγαθό και για αυτό όλοι το θεωρούμε διασφαλισμένο, παραγνωρίζοντας πολλές φορές την αξία του.
Κι όμως το φαινόμενο της λειψυδρίας παρουσιάζεται όλο και πιο συχνά τη θερινή περίοδο.
Η μείωση των φυσικών αποθεμάτων νερού είναι γεγονός, ο κίνδυνος διείσδυσης αλμυρού νερού, εκεί που υποχωρεί ο υδροφόρος ορίζοντας, εμφανίζεται ως μία απειλητική προοπτική.

Στον πλανήτη μας, τα τελευταία 40 χρόνια καταναλώθηκε τόσο νερό, όσο δεν είχε καταναλωθεί τους τρεις προηγούμενες αιώνες. Ερευνητές απ’όλο τον κόσμο προειδοποιούν: “Έρχεται η χιλιετία της δίψας!” ενώ δεν είναι λίγοι αυτοί που προβλέπουν πως οι πόλεμοι του επόμενου αιώνα θα γίνουν για τον νερό.
Η ανθρωπογενής ρύπανση συχνά φθάνει στους υπόγειους υδροφορείς αχρηστεύοντάς τους ουσιαστικά. Στον αγώνα για καλύτερες συνθήκες ζωής η σύγχρονη κοινωνία έχει φτάσει στο σημείο να αντιμετωπίζει το νερό σαν ένα απόθεμα σε πρώτη ζήτηση και όχι ως ένα οικοσύστημα που συντηρεί τον φυσικό κόσμο από τον οποίο εξαρτιόμαστε.

 

Η εναρμόνιση των ανθρωπίνων αναγκών   με τις ανάγκες ενός υγιούς περιβάλλοντος θα απαιτήσει νέους τρόπους χρήσης και διαχείρισης του νερού. Οι  τρεις τομείς που χαρακτηρίζονται από τη μεγάλη κατανάλωση – η γεωργία , η βιομηχανία και οι πόλεις αυξάνουν σημαντικά της απαιτήσεις τους συνεχώς.

Η αστική κατανάλωση για την κάλυψη των αναγκών της σε πόσιμο νερό – διασφαλισμένης ποιότητας  που απαιτεί υψηλό κόστος επεξεργασίας  – ήταν προσανατολισμένη στη κατασκευή τεραστίων έργων για αξιοποίηση των υδάτινων  αποθεμάτων με αποτέλεσμα  να διαμορφωθεί στις κοινωνίες η αίσθηση της αφθονίας στη χρήση του νερού αφ’ ενός και αφετέρου να γίνεται υπερεκμετάλλευση των υδροφορέων χωρίς ολοκληρωμένη περιβαλλοντική αντιμετώπιση. 

Επειγόντως λοιπόν πρέπει να αλλάξουμε τη θεώρησή μας στο θέμα της διαχείρισης των υδάτινων αποθεμάτων  σε επίπεδο ευρύτερων λεκανών και αυτό είναι ευθύνη των εξουσιών κεντρικών και περιφερειακών. Οι τοπικές αρχές και οι αρμόδιοι φορείς προσπαθούν να ικανοποιήσουν τη ζήτηση με νερό καλής ποιότητας και να περιορίσουν τη μείωση και ρύπανση των υδάτινων πόρων.

Υπάρχει μεγάλη σπατάλη νερού στην οικιακή χρήση το γνωστό πρόβλημα των διαρροών των υδραυλικών εγκαταστάσεων των κατοικιών από έλλειψη συντήρησης και των δικτύων  Ύδρευσης των πόλεων ενώ οι καταναλωτές πρέπει να συνειδητοποιούν ότι  πρέπει να γίνεται λογική χρήση του νερού.
Απαιτείται επίσης να γίνει συστηματική προσπάθεια για την ουσιαστική μείωση της ανάγκης στις καταναλώσεις νερού σε όλες τις χρήσεις.

Όμως, η καλή χρήση του νερού είναι υπόθεση όλων μας.

Είναι υποχρέωσή μας να προστατέψουμε το περιβάλλον που ζούμε και να διατηρήσουμε τις ίδιες προϋποθέσεις για τις επόμενες γενιές.

Το νερό είναι πηγή ζωής.

Ας μη στερέψουμε την πηγή της ζωής μας.