Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.

Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Νερού

Το εργαστήριο της ΔΕΥΑΜΒ είναι από τα πιο οργανωμένα και αξιόπιστα στη χώρα για τον έλεγχο του νερού. Είναι διαπιστευμένο από το 2008 κατά ISO EN 17025, από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), για την διενέργεια δοκιμών για τον προσδιορισμό χημικών και μικροβιολογικών παραμέτρων αλλά και για την δειγματοληψία σε πόσιμα, επιφανειακά, υπόγεια νερά αλλά και σε νερά κολυμβητικών δεξαμενών.