Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΜΒ ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου, σύμφωνα με το Νόμο.
Η σύνθεσή του είναι ενδεκαμελής.

Πρόεδρος

Αργύρης Κοπάνας

Αντιπρόεδρος

Δέσποινα Κότογλου

Τακτικά Μέλη

Κότογλου Δέσποινα

Μαρασίδη Χριστίνα Ειρήνη

Λαζάρου Μελπομένη

Στεφόπουλος Χρήστος

Λημνιός Στυλιανός

Γαργάλας Κων/νος

Καλόγηρος Μιλτιάδης

Παπαδόπουλος Αλέξανδρος

Διαμαντίδης Στυλιανός

Καλλιμόπουλος Κων/νος

Αναπληρωματικά Μέλη

Τζούνης Ευθύμιος

Αντωνοπούλου Ελένη

Μποντού -Τοκαλή Γεωργία

Αναγνώστου-Στάθη Παρασκευή

Στρούγκης Ιωάννης

Ζάχος Χαράλαμπος

Ριζόπουλος Απόστολος

Ζεμπέογλου Βάϊος

Μητσοπούλου Παναγιώτα

Καπουρνιώτης Αναστάσιος

Λάμπρου Κων/νος