Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.

Αναλύσεις Πόσιμου Νερού Δήμου Βόλου ανά Έτος

2024

ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

Αποτελέσματα ΔΕ Αγριάς-Αρτέμιδας-Πορταριάς- Μακρινίτσας

Αποτελέσματα ΔΕ Βόλου-Αγχιάλου

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016