Ενημέρωση

Ιστορία της Ύδρευσης στο Βολο

Στο παρακάτω αρχείο θα μπορέσετε να δείτε μια ιστορική αναφορά σχετικά με την  Ύδρευση στην περιοχή του Βόλου.

Ιστορική αναφορά της Ύδρευσης στην περιοχή του Βόλου