Εξυπηρέτηση Πολιτών

Σύνδεση με το Δίκτυο Ύδρευσης

Α. Εάν θέλετε να συνδέσετε το ακίνητό σας με το δίκτυο ύδρευσης και υπάρχει παροχή, πρέπει να απευθυνθείτε στην Οικονομική Υπηρεσία, Γραφείο Καταναλωτών.
Ώρες συναλλαγής με το κοινό: από 7:00 πμ μέχρι 13:30 μμ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ:

ΓΙΑ ΝΕΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ
• Φωτοτυπία συμβολαίου αγοραπωλησίας και Ε9 Δήλωση ιδιοκτησίας
• Αντίγραφο τελευταίου λογαριασμού
• Ταυτότητα
• Εγγύηση
• Τηλέφωνο επικοινωνίας

ΓΙΑ ΝΕΟ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗ
• Αντίγραφο τελευταίου λογαριασμού
• Μισθωτήριο συμβόλαιο τυπωμένο (μέσω ΤΑΧΙS)
• Ταυτότητα
• Εγγύηση
• Τηλέφωνο επικοινωνίας ιδιοκτήτη(κινητό και email) 

• Άδεια λειτουργίας καταστήματος (όταν αφορά επαγγελματική χρήση)

Το ποσό της εγγύησης για κάθε κατηγορία χρήσης ορίζεται ως εξής:
1. Για οικιακή-επαγγελματική χρήση: 50€
2. Για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφετέριες κλπ. εστιατόρια, ξενοδοχεία κλπ.): 200€

Β. Εάν θέλετε να συνδεθείτε για πρώτη φορά με τα δίκτυα ύδρευσης, δηλαδή να ζητήσετε παροχή νερού, πρέπει να προσκομίσετε στην Οικονομική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΜΒ, Γραφείο Καταναλωτών την Αίτηση Νέας Παροχής Νερού.
Τηλ. Επικοινωνίας:    2421075110