Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.

Η Συμβολή της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. στην τοπική ανάπτυξη των Α.Π.Ε.

Η ΔΕΥΑΜΒ μετά την ψήφιση του Ν.2224/1994 και την υπογραφή της Υπουργικής Απόφασης Δ6/Φ1/ΟΙΚ 8298/19.4.1995, που διευκόλυνε την ανάπτυξη επενδυτικών προγραμμάτων για τη κατασκευή σταθμών παραγωγής ηλεκτρισμού από ήπιες μορφές ενέργειας, δραστηριοποιήθηκε πρωτοπόρα στον τομέα αυτό.

Από τον Οκτώβριο του 1999 λειτουργεί ο μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός Σαρακηνού ο οποίος εκμεταλλεύεται το δυναμικό των πηγών Ξηρακίων και Καλιακούδας του Πηλίου για την παραγωγή μηχανικής-ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Άδεια Παραγωγής είναι από τις πρώτες που εκδόθηκαν από το αρμόδιο Υπουργείο (Αριθμ. Αδείας 29).

Τα βασικά χαρακτηριστικά του ΥΗΣ Σαρακηνού είναι τα εξής:

Τύπος παραγωγού:               ανεξάρτητος παραγωγός (διάθεση ρεύματος στο δίκτυο Μ.Τ.)

Ονομαστική Ισχύς:                750 KW

Βασικά χαρακτηριστικά:      Υδροστρόβιλος τύπου Pelton, δύο ακροφυσίων, μανομετρικού ύψους 345 μέτρων.

Γεννήτρια 1000 στροφών το λεπτό.

Ύψος επένδυσης:                  900.000,00 € (χρηματοδότηση 400.000,00€ από το πρόγραμμα ΕΠΕ του πρώην Υπουργείου Ανάπτυξης, το δε υπόλοιπο του ποσού 500.000,00€ από ίδιους πόρους).

Ενεργειακό όφελος:              3.500 Mwh/χρόνο.

 

Λειτουργεί επίσης στη Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων της Επιχείρησης, Σταθμός Παραγωγής Ενέργειας από Βιοαέριο με δύο αεριομηχανές ονομαστικής ισχύος 176,5 KW η κάθε μια.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του Σταθμού Παραγωγής Ενέργειας από Βιοαέριο είναι τα εξής:

Τύπος παραγωγού:               αυτοπαραγωγός (κάλυψη αναγκών της Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων συμψηφισμός της τυχόν περίσσειας με άλλες καταναλώσεις της ΔΕΥΑΜΒ.)

Ονομαστική ισχύς:                353 Kw

Βασικά χαρακτηριστικά:      Ο Σταθμός περιλαμβάνει δύο αερομηχανές ισχύος 176,5Kw η κάθε μία, οι οποίες τροφοδοτούνται από το βιοαέριο, που παράγεται στους χωνευτές της εγκατάστασης κατά την διαδικασία χώνευσης της λάσπης.

Ύψος επένδυσης:                  470.000,00€

Χρηματοδότηση:                   375.000,00€ από το δεύτερο ΚΠΣ (Ταμείο συνοχής) 33.300,00€ από Εθνικούς πόρους και 63.000,00€ από ίδιους πόρους.

Ενεργειακό όφελος:             περίπου 1.400 Μwh το χρόνο.

Το ενεργειακό και περιβαλλοντικό όφελος που προκύπτει από την εκμετάλλευση του δυναμικού αυτού είναι σημαντικό. Για τον λόγο αυτό η ΔΕΥΑΜΒ σχεδιάζει τη δημιουργία ενός ακόμη μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού  στη θέσης Μετερίζα (750 KW).

Με τις δράσεις αυτές η ΔΕΥΑΜΒ συμβάλει πρωτοπόρα στην ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και στην προστασία του περιβάλλοντος. Τους Σταθμούς επισκέπτονται, στα πλαίσια εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, μαθητές και φοιτητές απ’ όλη την Ελλάδα και προωθείται με αυτόν τον τρόπο η οικολογική κοινωνική συνείδηση και η θετική επίπτωση των Α.Π.Ε. και της εξοικονόμησης της ενέργειας.