Εξυπηρέτηση Πολιτών

Τέλη Σύνδεσης

Τα Τέλη Σύνδεσης ακινήτων καθορίζονται σε ετήσια βάση με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΜΒ.

Ισχύουσα Απόφαση:          Τέλη Δικαιώματα 2021