Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.

Προϋπολογισμός

Προϋπολογισμός της ΔΕΥΑΜΒ έτους 2021:

Έγκριση Προϋπολογισμού 2021