Αναφορά αιτήματος μέσω του novoville WebApp

Με το σύστημα διαχείρισης αιτημάτων ‘Novoville’ μπορείτε να επικοινωνείτε άμεσα με το Δήμο ανά πάσα στιγμή. Το σύστημα επιτρέπει τη γρήγορη και εύκολη καταχώρηση ζητημάτων καθημερινότητας που αφορούν στο Δήμο,  με στόχο την ταχύτερη δυνατή αντιμετώπισή τους από τις υπηρεσίες μας.

Πατώντας ‘Νέα Αναφορά’ και ακολουθώντας 5 απλά βήματα, το αίτημά σας καταχωρείται άμεσα από το Δήμο, ο οποίος δρομολογεί την επίλυσή του προς τις αρμόδιες υπηρεσίες και σας ενημερώνει για την εξέλιξή του, μέχρι την οριστική διευθέτηση.