Επικοινωνία

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΟΡΜΑΣ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ - ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ - ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ

Η επιχείρηση «Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.» που εδρεύει στην οδό Κωνσταντά, αρ. 141, Τ.Κ. 38221, στο Βόλο, είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγει και επεξεργάζεται στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της.Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για την επιχείρηση «Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.» και για το λόγο αυτό αιτούμαστε την συγκατάθεσή σας για την διατήρηση στο αρχείο μας των δεδομένων που συλλέγουμε από εσάς μέσω της παρακάτω Φόρμας Επικοινωνίας.Σκοπός της διατήρησης των δεδομένων αυτών είναι να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με το ενδιαφέρον που εκδηλώσατε.

Τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν χρονικό διάστημα 3 μηνών. Για τα προσωπικά σας δεδομένα, σας παρέχεται το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και λήθης, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης στην επεξεργασία και φορητότητας μετά από σχετικό σας αίτημα στην επιχείρηση «Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.».Ανά πάση στιγμή έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας με σχετικό αίτημα στη “Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.”. Επισημαίνεται ότι η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από την επιχείρηση «Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.» θα βρείτε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της επιχείρησης «Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.».