Εξυπηρέτηση Πολιτών

Κοινωνικό Τιμολόγιο

Η ΔΕΥΑΜΒ ενημερώνει ότι, για το έτος 2021 θα παραλαμβάνει δικαιολογητικά για την ένταξη των καταναλωτών στο κοινωνικό τιμολόγιο  σύμφωνα με τα την κατηγορικά Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ Α – ΚΟΤ Β) στην   οποία εντάσσονται. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να προσκομίσουν είναι τα εξής:

1.Αντίγραφο της αίτησης που έγινε αποδεκτή για έναρξη στο ΚΟΤ

2.Αντίγραφο του λογαριασμού της ΔΕΗ που να αποδεικνύει την τιμολόγησή τους  βάσει ΚΟΤ.

Τα δικαιολογητικά θα γίνονται δεκτά στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΜΒ –Κωνσταντά 141, στο ισόγειο γραφείο Νο3.