Δ.Ε.Υ.A.Μ.Β

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

Νέα/Ανακοινώσεις

Αναρτήσεις Νέων , Ανακοινώσεις Βλαβών και Διακοπών Νερού

Αναφορά Βλάβης - Παράπονα

Φόρμα για τις Αναφορές Βλαβών και Προβλημάτων

Συγχρημ/να Προγράμματα (ΕΣΠΑ)

Πράξεις με Συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Αναπτυξιακά Προγράμματα Υπ. Εσ.

Αναπτυξιακά Έργα Υπουργείου Εσωτερικών Πρόγραμμα <<Αντώνης Τρίτσης>>

Υπηρεσία e-bill για άμεση πρόσβαση στους λογαριασμούς σας.

Προκηρύξεις Προμηθειών

Αναρτήσεις των Προκηρύξεων των Προμηθειών μας

Προκηρύξεις Έργων - Μελετών

Αναρτήσεις των Προκηρύξεων Έργων και Μελετών

Διοικητικό Συμβούλιο

Προσκλήσεις και Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

Αναλύσεις Πόσιμου Νερού

Αναλύσεις Πόσιμου Νερού του Δήμου Βόλου ανά Έτος

Υπηρεσία Novoville για άμεση αποστολή αιτήματος βλάβης.