ΒΟΛΟΣ
Intermittent clouds
12°C
 

Εξυπηρέτηση Πολιτών

ΒΟΛΟΣ
Intermittent clouds
12°C
 

Σύνδεση με το Δίκτυο Αποχέτευσης

Εάν θέλετε να συνδέσετε το ακίνητό σας με το δίκτυο αποχέτευσης και υπάρχει παροχή ύδρευσης, πρέπει να απευθυνθείτε στη Διεύθυνση Προγραμματισμού, 1ος όροφος, γραφείο 6, στην οδό Κωνσταντά 141.
Ώρες συναλλαγής με το κοινό από 7:00 πμ μέχρι 14:00 μμ
Τηλ. 2421075112, 106                     E-mail: avas@deyamv.gr

ΓΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ

Η σύνδεση θα γίνεται μόνο με την παρουσία του ιδιοκτήτη ή με την υπεύθυνη δήλωση – εξουσιοδότηση υπογεγραμμένη και θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής ή ψηφιακά υπογεγραμμένη.