Ενημέρωση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ Α’ ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΙΣ 23/04/2024

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 23/4/2024 λόγω προγραμματισμένων εργασιών στο
δίκτυο θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης στην περιοχή της Α ΒΙΠΕ και
συγκεκριμένα, στην επέκταση της Α ΒΙΠΕ άνωθεν των σιδηροδρομικών γραμμών,
από τις 09:00 έως τις 13:00.