Ενημέρωση

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ - ΑΛΛΑΓΗ ΤΡΟΠΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΕΛΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Καλούνται οι πολίτες, μέχρι και την 31η Μαϊου 2022, να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους στην ΔΕΥΑΜΒ, αποστέλλοντας ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ekat@deyamv.gr τα παρακάτω:
– Αριθμό Υδρομέτρου
– Ονοματεπώνυμο
– ΑΦΜ
– E-mail
– Aριθμό κινητού τηλεφώνου