Ενημέρωση

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2023 της ΔΕΥΑΜΒ για την πρόσληψη ΔΕΚΑΟΚΤΩ (18) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών

Στο θέμα του μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που θα αποστείλει ο υποψήφιος θα πρέπει να αναγράφεται “ΑΙΤΗΣΗ – ΣΟΧ 1/2023 – ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ”

Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ ΣΟΧ υπ΄αριθμ. 1/2023
ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17/05/2023 ΚΑΙ ΛΗΓΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/05/2023.