Ενημέρωση

Αποτελέσματα ΣΟΧ 1/2023 της ΔΕΥΑΜΒ για την πρόσληψη ΔΕΚΑΟΚΤΩ (18) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών

Στα παρακάτω αρχεία υπάρχουν οι ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ,ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ,ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ.