ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ (204691)

Ενημέρωση ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ (204691) ΤΕΧΝΙΚΗ_ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ_ΗΜ_ΝΕΑΠΟΛΗ_signed ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΕΤΕΠ_signed ΤΕΧΝΙΚΗ_ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_ΝΕΑΠΟΛΗ_signed ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_ΝΕΑΠΟΛΗ_signed espd-request-v2(4) espd-request-v2(4)_signed ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗ_signed 3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ_ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_ΝΕΑΠΟΛΗ_signed ΣΥΓΓΡΑΦΗ_ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ_ΝΕΑΠΟΛΗ_signed ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΠαραρτημαI_GDPR_Δημ_Συμβασεων_signed ΣΧΕΔΙΑ Πίσω στους…

Continue ReadingΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ (204691)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ‘ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΧΡ. ΑΚΤΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ, ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ, ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΑΘΟΣ, ΚΡΙΘΑΡΙΑ, ΠΛΑΤΑΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΙ Δ. ΒΟΛΟΥ (200860)

Ενημέρωση ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ‘ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΧΡ. ΑΚΤΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ, ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ, ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΑΘΟΣ, ΚΡΙΘΑΡΙΑ, ΠΛΑΤΑΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΙ Δ.…

Continue ReadingΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ‘ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΧΡ. ΑΚΤΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ, ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ, ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΑΘΟΣ, ΚΡΙΘΑΡΙΑ, ΠΛΑΤΑΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΙ Δ. ΒΟΛΟΥ (200860)