Ενημέρωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ "ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΣΙΚΑΡΙ Κ. ΛΕΧΩΝΙΩΝ"

Η ΔΕΥΑΜΒ έχει ολοκληρώσει ήδη απ’ την Άνοιξη του 2021 τη κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης στη περιοχή Τσικάρι Κ. Λεχωνίων, ώστε η περιοχή να υδροδοτείται απ’ τη δεξαμενή “Κουκορίκου” και να λυθούν οριστικά τα προβλήματα χαμηλής πίεσης στους καταναλωτές αυτής της περιοχής.